ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİMİ

ARABULUCULUK TEMEL EĞİTİMİ

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitimi Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – UFSEM tarafından Libra Akademi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. 3. Grubun eğitimi 7 Mart 2022 – 20 Mart 2022 tarihleri arasında eğitmenlerimiz; Dr. Öğr. Üyesi Seda USUBÜTÜN, Av. Arabulucu Eda TANRIVERDİ, Av. Arabulucu Hediye Gökçe BAYKAL, Av. Arabulucu İlknur KÜÇÜKCEYLAN, Av. Arabulucu Ali SELEK ve Doç. Dr. Özge Yücel ile birlikte Temel Arabuluculuk Eğitimimiz tamamlanmıştır.

84 Saat yüz yüze Ankara’da gerçekleşen eğitimimiz öğrencilerin aktif katılımlarıyla tamamlanmıştır. Temel Arabuluculuk Eğitimi’nin amacı olan arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi için gerekli olan bilgi ve beceriler katılımcılara kazandırılmıştır.

Temel Arabuluculuk Eğitimi’nin katılımcılara sağlayacağı öğrenim/kazanım hedefleri olan; Alternatif uyuşmazlık çözümleri, iletişim ve müzakere becerileri ile yöntemlerini geliştirmeyi öğrenme becerisi kazandırılmıştır. Görüşme ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirme ve tarafların çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştirme becerilerini kazandırılmıştır.

Arabuluculuk ilke, esas ve usulleri ile ilgili mevzuat hakkında yeterli düzeyde bilgi edinilmesi ve arabuluculuk etik değerlerini ve içselleştirilmesi katılımcılara uygulamalı olarak öğretilmiştir.

Temel Arabuluculuk Eğitimimiz katılımcıların yoğun ilgisi ve olumlu geri bildirimleriyle tamamlanmıştır. Eğitime devam şartını sağlayan katılımcılara katılım belgesi takdim edilmiştir. Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Temel Arabuluculuk Eğitimimiz en nitelikli ve etkin şekilde vermek için yeni katılımcılarını bekliyor…