ÇOCUKLARI YAS SÜRECİNDE DESTEKLEME EĞİTİMİ TAMAMLANDI

ÇOCUKLARI YAS SÜRECİNDE DESTEKLEME EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin düzenlediği, ikişer gün süren iki farklı oturumda gerçekleşen “Çocukları Yas Sürecinde Destekleme Eğitimi”,  25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Ufuk Üniversitesi İncek Yerleşkesinde, 4-5 Mayıs 2019 tarihlerinde ise Balgat Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Eğitime; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Maya Koleji, ODTÜ Koleji ve Ted Koleji’nin de içinde yer aldığı çeşitli meslek gruplarından temsilciler ve ilgili bölümlerden öğrenciler katılımda bulundu. 

Herhangi bir ölüm nedenli kayıp durumunda çocuğun bilinçli bir şekilde desteklenmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş eğitimde, çocukların yaşa bağlı algıları, tepkileri, farklı bağların kaybı durumunda duyguları, ölüm bilgisinin çocuklara nasıl verileceğini, cenaze törenlerine katılımın hangi koşullar altında sağlanabileceği, yas sürecinde aile üyeleri tarafından nasıl desteklenebilecekleri, çocukla çalışan profesyonellerin neler yapabileceği konuları üzerinde durulmuş, eğitim interaktif bir şekilde yürütülmüştür.  

Eğitim boyunca, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Kuloğlu Türker tarafından ‘yas süreci’ çeşitli boyutlarıyla ele alınmış, farklı başlıklar altında detaylandırılarak konuşulmuştur. Bu süreç içerisinde; 

 • Ölüm ve yas  
 • Yaş dönemlerine göre ölüm algısı ve yas tepkileri  
 • Anne/baba kaybı 
 • Kardeş kaybı 
 • Büyükanne/büyükbaba kaybı 
 • Arkadaş kaybı 
 • Kronik hastalık sonucu ölüm 
 • Kendi kronik hastalığı 
 • Evcil hayvan kaybı 
 • Zihinsel yetersizliği olan bireylere ölümü açıklama  
 • Yas sürecinde ev ortamında yapılabilecekler  
 • Yas sürecinde okul ortamında yapılabilecekler  
 • Yas sürecinde yardım çağrısı işaretleri gibi konular üzerinde durulmuş, katılımcıların da örneklendirmesi ve aktif katılımıyla eğitim sürdürülmüştür.

Eğitim sürecinde teorik bilgi vermenin yanında çeşitli etkinlikler yapılmış, katılımcıların uygulamalı olarak da deneyimlemeleri sağlanmış, kişisel duyguları üzerinde konuşmak için zaman ayrılarak mesleki yararın yanı sıra kişisel yarar sağlama olanağı da oluşturulmaya çalışılmıştır.   

Eğitim sürecinde hangi etkinlikleri deneyimledik?

Balon : “Beni mutsuz eden duygularımı balonun içine üflersem rahatlar mıyım?” 

Balonu ne kadar şişirdik, ne zaman söndürdük veya patlattık…

Oyun hamuru: “Onu simgeleyen bir şekil yapsam ve anı köşeme koysam…”

Mumlar : “Mum yanıp bitinceye kadar kaybettiğim sevdiğimi düşünsem,  üzüntümün eriyip gitmesine izin versem, sonra yaşayan sevdiklerimle  birlikte ona ait anılarımızı konuşsam yaşamıma daha rahat devam eder  miyim?