Kişisel Verilere İlişkin Yasal Bilgilendirme

Kişisel Verilere İlişkin Yasal Bilgilendirme

1- Eğitime kayıt sırasında bildirmiş ve iletmiş olduğunuz TC Kimlik Numarası, diğer kimlik ve fatura bilgileri ile biyometrik verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca ve kapsamında işlendiğini ve saklandığını bilgilerinize sunarız. Açık rıza alınmadan işlenen kişisel verileriniz, mevzuat gereği farklı bir süre olmadıkça, Kurumumuzca en çok 5 yıl süreyle saklanacaktır.

2- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme ve kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme hakkı vardır.

3- İşlenmesi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin imhasını isteme, kanuna aykırı işlenmesi durumunda uğradığınız zararın giderilmesini takip etme hakkınız bulunmaktadır.

4- Haklarınıza ilişkin taleplerinizi merkezimize e-posta ile (ufsem@ufuk.edu.tr), noter kanalıyla veya mektup (Dr. Sadık Ahmet Caddesi No 45 Balgat/Çankaya/Ankara) ile iletmeniz halinde en geç 30 gün içinde talebiniz ücretsiz sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler hakkında bakınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik