Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

UFSEM Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi *

Eğitim Tarihleri
8-9 Şubat ,15-16 Şubat 2020 Hatay
Eğitimin Süresi36 Saat  Haftasonu: 09.00 – 18.50
YöntemYüz yüze ve uygulamalı
Ücret1200 TL (KDV Dahil)
Ufuk Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve mensupları için indirimli ücret 900 TL 
En az 5 kişilik grup kayıtları için kişi başı indirimli ücret 900 TL
Kontenjan35 Kişi
Eğitim YeriUFSEM Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 45 Balgat/Ankara
Güngör Ottoman Palace Oteli Alaattin Mah. 38. Ada Sok. Güngör Uydu Kent Sitesi, Antakya/Hatay

Programın Amacı 

Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi, icra ve iflas hukukunun genel ilkeleri, konkordato mevzuatı hükümleri, komiserin taşıması gereken nitelikler, komiserin görevi, yetkisi, yükümlülükleri, hukuki ve cezai sorumluluğu, konkordato projesinin analizi, sürdürülmesi ve denetimi, alacaklılar kurulu ve görevleri, işletme yönetimi, muhasebe, finansal raporların ve işletme faaliyetlerinin analizi, işletmelerde kriz yönetimi, konkordato sürecinin yürütülmesi, konkordato sürecinde hazırlanacak raporlar, rapor yazım usul ve tekniği konularını kapsar. Eğitim, 18 saati hukuk, 18 saati muhasebe, finans ve işletme yönetimi olmak üzere 36 ders saatinden oluşur. Eğitimde Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabı esas alınır.

Konkordato Komiseri Olmak İçin 

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik hükümlerine göre Komiserde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Tam ehliyetli olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.

e) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

ı) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

Konkordato Komiserinin görevleri, İcra ve İflas Kanunu’nun 290. maddesinde düzenlenmiştir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

5 yıllık mesleki kıdeme sahip olunduğuna dair imzalı beyan veya belge

Ön Kayıt Formu 

Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

Ödeme Dekontu 

Ödeme Bilgileri 

Ankara eğitimleri için kayıt ücretini havale/EFT yoluyla veya ofisimize uğrayarak kredi kartıyla ödeyebilirsiniz.

Ankara dışı eğitimler için kayıt ücretini yalnızca havale/EFT yoluyla ödeyebilirsiniz.

Havale / EFT Bilgileri :

Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Kamu İktisadi İşletmesi

Halkbank Çukurambar Ticari Şubesi Hesap No: 16100021

IBAN No. TR80 0001 2001 3110 0016 1000 21

(Ödeme yaparken Katılımcının Adı-SoyadıTC Kimlik Numarası ve Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi ücreti olduğu mutlaka belirtilmelidir.)

Programa Kayıt Olma Şekli 

1. Adım: Ön kayıt formunu doldurunuz.

2. Adım: Başvuru teyit e-postası aldıktan sonra yukarıda belirtilen hesap numarasına ücretinizi yatırınız. (Kredi kartı ile ödemelerde lütfen iletişime geçiniz.)

3. Adım: Ödeme dekontunuzu ve nüfus cüzdanınızın fotokopisini ufsem@ufuk.edu.tr adresine e posta yoluyla gönderiniz.

4. Adım: Ödeme dekontunun ulaştığına dair teyit e-postası ve ders programı ve derslik bilgileri konulu eposta gönderilecektir. Kaydınız tamamlanmıştır.

Devam Zorunluluğu 

Katılım belgesine hak kazanmak için Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik  gereğince derslere düzenli olarak devam zorunludur, Yönetmeliğe göre eğitimin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Bu sebeple katılım belgesine hak kazanmak için 36 saatin 34 saatine katılım zorunludur.

Belgelendirme

Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara en geç bir ay içinde Konkordato Komiserliği Temel Eğitimini tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.

İade ve İptal Koşulları

Sınıfın açılması için kayıtlar yeterli kişi sayısına  ulaşmazsa UFSEM, eğitimin iptali hakkını saklı tutar.

Katılımcının ödemeyi gerçekleştirmesi ve eğitime kaydını yapması sonrasında kaydını iptal ettirmek istemesi durumunda, eğitim başlama tarihinden 7 iş günü öncesine kadar eğitim ücretinin tamamı iade edilecektir. Bunun dışında eğitim başlayıncaya kadar yalnızca mücbir sebeplerle kayıt iptali halinde ücret iadesi yapılacaktır. Eğitim başladıktan sonra ise yapılacak kayıt iptallerinde ücret iadesi yapılmayacak ve katılımcı eğitimden ayrılsa dahi, kalan taksitleri ödeyecektir. Katılımcı bu şartı peşinen kabul ettiğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

İletişim

Başvuru, kayıt ve ücretler hakkında bilgi almak için

E-Posta: ufsem@ufuk.edu.tr

WhatsApp Numarası: 0549 226 44 38

* LİBRA Akademi’nin Katkılarıyla…

Eğitime Başvurmak İçin Tıklayınız