Genel Bilgi

Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (UFSEM), Üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve topluma hizmet amacıyla, kamu sektörü ve özel sektörün çeşitli kesimlerine, çeşitli bilgi düzeylerinde eğitim programları düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

UFSEM, belirtilen amaçlara uygun olarak, Üniversitemizde eğitim verilen ve araştırma yapılan alanlar başta olmak üzere çeşitli konularda, yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir.

UFSEM, Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi üyeliğine 10 Ocak 2019 günü Ankara’da gerçekleştirilen TÜSEM Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir.

Amacımız (Misyonumuz)

Mesleki gelişime olanak sağlayan meslek içi eğitimler ile uzmanlık alanlarını belirleyecek eğitimler düzenlemek

Üniversitede lisans ve lisansüstü düzeyde okuyan öğrencilere yeni kariyer fırsatları için yol gösterebilmek, nitelikli işgücüne ve böylece istihdama katkıda bulunabilmek

Bireylere gerek özel yaşamlarında gerek mesleki yaşamlarında yeni beceriler kazandırabilecek eğitimler düzenlemek 

Özel sektörde ve kamu sektöründe farklı meslek mensuplarına Bakanlıklar tarafından sertifikasyon amaçlı düzenlenen sınavlara hazırlık için kalitesiyle öne çıkan eğitimler düzenlemek

Kılavuz İlkelerimiz (Vizyonumuz)

Akademik yönden nitelikli, donanımlı ve deneyimli eğiticilerle çalışarak eğitimde kalite standardından ödün vermemek ve böylece UFSEM’i eğitim kalitesiyle adından söz ettiren bir marka haline getirmek

Bireylerin birbirleriyle ilişkilerinde, idarenin ve özel kurum ve kuruluşların hizmet sunumunda insan hakları temelli yaklaşım ve anlayışın yerleşmesine katkıda bulunmak