NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ UYGULAMALI EĞİTİMİ TAMAMLANDI

NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ UYGULAMALI EĞİTİMİ TAMAMLANDI

· Niteliksel Araştırma Yöntemleri Uygulamalı Eğitimi Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. 1. grup 19-26-27 Haziran 2021 ve 2. grup 5-12-19 Aralık 2021 tarihlerinde Dr. Öğr. Üyesi Seda USUBÜTÜN koordinatörlüğünde Niteliksel Araştırma Yöntemleri Uygulamalı Eğitimi yapılmıştır.

16 saatlik çevrimiçi eğitimde, sağlık ve sosyal bilim alanlarından katılımcılara niteliksel araştırmaların dayandığı kuramsal yaklaşımlar, farklı veri elde etme ve analiz yöntemleri anlatıldı, NVivo yazılımı ile veri analizi uygulaması gösterildi ve ortak bir araştırma projesi üzerinden veri analizi uygulaması gerçekleştirildi. Niteliksel araştırmalarda kullanılan veri elde etme tekniklerini tanıma, deneyimleme ve yapılan niteliksel analiz sonuçlarının raporlanması, savunulması konularında bilgiler verilmiştir.

· Niteliksel Araştırma Yöntemleri Uygulamalı Eğitimi katılımcıların yoğun ilgisi ve olumlu geri bildirimleriyle tamamlanmıştır. UFSEM Niteliksel Araştırma Yöntemleri Uygulamalı Eğitimini en nitelikli şekilde vermek için yeni katılımcılarını bekliyor…