PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME ETİĞİ VE İLERİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME ETİĞİ VE İLERİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

16-17 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen Psikolojik Değerlendirme Etiği ve İleri MMPI Uygulayıcı Eğitimi katılımcıların yoğun ilgisi ve olumlu geri bildirimleriyle tamamlanmıştır.

Klinik Psk. Doç. Dr. Meltem ANAFARTA-ŞENDAĞ ve Uzman Klinik Psk. Duygu ÇAP Hocalarımız tarafından eğitim toplam 16 saatte gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimde katılımcıların, MMPI’ın teknik olarak zenginliklerini ve sınırlıklarını bilmek ve bu doğrultuda kullanmak, MMPI uygulama, puanlama ve yorumlama sürecinde standardizasyonu takip etmek, standardizasyonunun bozulduğu durumlara karşı hassas olmak ve uygun müdahalede bulunmak, MMPI’ı gözlem ve diğer test sonuçlarıyla birlikte ele almak, MMPI’ın raporlanması ve sonuçların paylaşılmasında mesleki ve insani etik sınırlara riayet etmek, MMPI’ın amaç dışı kullanımdan kaçınmak, diğer profesyonellerin yönlendirmelerinde MMPI isteminin amaca uygunluğunu değerlendirmek, şayet uygun olmadığına kanaat getirilirse amaca uygun öneriler sunmak gibi alanlarda bilgi ve beceriye sahip olmaları hedeflenmiştir.

Eğitimin ardından, yapılacak sınav sonrasında başarılı olan katılımcılara MMPI Uygulayıcı Sertifikası takdim edilecektir.