Yönetim

Yönetim

Müdür

Doç. Dr. Özge YÜCEL – Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Özge YÜCEL (Merkez Müdürü)

Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ – Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Güner KOÇ AYTEKİN – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Başak KARATEKE – Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ALHAN – Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi F. Elif ÇELİK – Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Seda USUBÜTÜN – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sevim ÜNAL – Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Dr. Bilge ŞENEL – Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi